Energideklaration för villa och BRF

Begär offert på Energideklaration

ENERGIDEKLARATION VILLA

Behöver alla som äger en villa eller ett småhus göra en energideklaration?.

Nej, bara innan en uthyrning eller försäljning som en energideklaration ska göras. Om du bygger nytt så måste energideklarationen göras senast två år efter att det tagits i bruk.

ENERGIDEKLARATION BRF

Ska du sälja din bostadsrätt?

När en bostadsrätt ska säljas så är det BRF:en som är ansvarig för att det finns en giltig energideklaration. Säljaren i sin tur är ansvarig för att skriva ut energiprestanda i annonsen och även att energideklarationen är bifogat i prospektet.

INFORMATION

Innan platsbesiktningen behöver vi få in uppgifter från er angående fastigheten. Skulle ni ha problem att hitta dessa hjälper vi gärna till i den mån vi kan. Vissa uppgifter kan kompletteras i efterhand.

PLATSBESÖK

En av våra certifierade energiexperter kommer ut på plats och gör en grundlig energibesiktning av fastigheten och de tillhörande områden som påverkar er energiförbrukning.

UPPRÄTTANDE

Vi sammanställer byggnadens energianvändning, våra åtgärdsförslag, energibesparingar samt vilken ekonomisk investering som behövs för respektive åtgärd. Energideklarationen registreras sedan hos Boverket.

LÄR KÄNNA HUSET

Byggnadens energiförbrukning vid normalt bruk, fördelat på uppvärmning, komfortkyla, fastighetsel och vattenuppvärmning.

Er uppvärmda area, även kallad A-temp..

Er uppmätta radonhalt om radonmätning är utförd..

Referensvärde att jämföra er energiförbrukning för att jämföra med liknande byggnader..

Registrering hos Boverket.

EFFEKTIVISERA HUSET

Konkreta åtgärdsförslag som passar för just er fastighet.

Vi föreslår endast besparingserbjudanden som inte påverkar er komfort negativt och som bevarar eller förbättrar er inomhusmiljö.

Vi presenterar kostnaderna för åtgärdsförslagen i relation till de besparingar som ni kommer att göra.

Vi föreslår i vilken ordning åtgärderna ska utföras för att uppnå bäst resultat.

Om energideklarationer

VAD ÄR EN ENERGIDEKLARATION?

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus eller en fastighet. Energideklarationen är framtagen för dig som ska hyra eller köpa en bostad.

Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger ett nytt hus behöver upprätta en energideklaration. Byggnader som besöks av allmänheten ofta behöver också en energideklaration.

VEM KAN UTFÄRDA EN ENERGIDEKLARATION?

Energideklarationen ska utföras av en oberoende auktoriserad energiexpert. Alla medarbetare hos oss på Energideklaration Stockholm är certifierade och auktoriserade energiexperter.

Kostnaden för en energideklaration är avdragsgill vid försäljning av huset.

Här kan ni läsa allt ni behöver veta om massagepistoler. Den ultimata guiden som hjälper dig att hitta rätt massagepistol för din kropp, dina muskler, dina behov samt din plånbok. Läs även mer om det populära märket Hyperice Hypervolt.

RÄTTA.SE är en informationssida som hjälper besökare att hitta rätt i djungeln av olika spel samt guidar er var ni kan rätta era spel. Rätta.se gör det enkelt för användare att kunna rätta allt från V75 & Eurojackpot till Bingolotter & Stryktipset.

Vill du även läsa mer om Amazon Prime Sverige så kan du göra det på Rätta.se.

BESTÄLL DIN ENERGIDEKLARATION REDAN IDAG.

Fyll i vårt formulär så får ni en kostnadsfri offert från oss på Energideklaration Stockholm.

Om oss på Energideklaration Stockholm

VILKA ÄR ENERGIDEKLARATION STOCKHOLM?

Vi som grundade Energideklaration Stockholm bedriver sedan tidigareBesiktningsföretaget AB.Med mer än 7 års samlad erfarenhet i bagaget från besiktningsbranschen så kände vi att det var dags att starta Energideklaration Stockholm. Vi vill applicera all vår erfarenhet och kunskap mot folk som är i behov utav energideklarationer i Stockholm. 

Vi är en modern organisation med det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets resurser. Vi består av närmare 30 certifierade besiktningsmän och energiexperter runt om i Sverige.

ENERGIDEKLARATION

Som ett led i arbetet med att förbättra energianvändning och främja ett bättre inomhusklimat infördes 2006 lagen om energideklarationer för villor. Innan byggnaden säljs eller hyrs ut ska ägaren se till att en energideklaration finns och kan uppvisas för den som är spekulant. Deklarationen ska sedan också efter överlåtelsen överlämnas till den nya ägaren eller nyttjanderättshavaren.

Om ägaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om energideklarationer för byggnader kan han eller hon föreläggas att fullgöra dessa, föreläggandet kan förenas med vite. I likhet med de gamla reglerna kan även den köpare som förgäves begärt att säljaren ska fullgöra sin skyldighet att upprätta en energideklaration, även i framtiden låta upprätta en sådan på säljarens bekostnad.

Energideklaration Stockholm

Vi hjälper till med att energideklarera er villa eller brf. Kontakta oss idag för prisuppgifter gällande er fastighet.